Gabinety lekarskie

Poradnia lekarza rodzinnego, ginekologiczno-położnicza, dermatologiczna oraz okulistyczna

  • Poradnia lekarza rodzinnego
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
  • Poradnia dermatologiczna
  • Poradnia okulistyczna

Poradnia lekarza rodzinnego

W naszej poradni oferujemy kompleksową i profesjonalną opiekę nad cała rodziną.

  przeprowadzenie wywiadu z pacjentem

  badanie lekarskie pacjenta

  zlecenie badań diagnostycznych zgodnie z wytycznymi NFZ

  zlecenie konsultacji specjalistycznych

  diagnoza - ustalenie leczenia

  szczepienia ochronne

  edukacja zdrowotna

  promocja zdrowia

  zalecenia medyczne

  wystawienie zwolnienia lekarskiego (ZLA)

  wystawienie recept na leki

Porada lekarska

udzielana jest przez lekarza rodzinnego wraz z podstawowymi czynnościami lekarskimi i pielęgniarskimi niezbędnymi do postawienia diagnozy w celu podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.