W naszej poradnii oferujemy kompleksową i profesjonalną opiekę nad cała rodziną. 

Oferujemy:

 • przeprowadzenie wywiadu z pacjentem Gabinet lekarza rodzinnego
 • badanie lekarskie pacjenta 
 • zlecenie badań diagnostycznych zgodnie z wytycznymi NFZ 
 • zlecenie konsultacji specjalistycznych 
 • diagnoza - ustalenie leczenia 
 • szczepienia ochronne 
 • edukacja zdrowotna 
 • promocja zdrowia 
 • zalecenia medyczne 
 • wystawienie zwolnienia lekarskiego (ZLA) 
 • wystawienie recept na leki 

 

 

Gabinet szczepieńPorada lekarska udzielana jest przez lekarza rodzinnego wraz z podstawowymi czynnościami lekarskimi i pielęgniarskimi niezbędnymi do postawienia diagnozy w celu podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia.