W życiu współczesnego człowieka coraz większą rolę odgrywa leczenie implantologiczne.

Utrata części zębów lub nawet pojedynczego zęba ma negatywny wpływ na stan całego naszego uzębienia, dlatego też każdy brak zęba należy uzupełnić przy pomocy uzupełnienia protetycznego.

I1a I1b I1c

 

Mamy wiele rozwiązań, które umożliwiają uzupełnienie braków zębowych. Najnowszą z nich jest umieszczenie w kości żuchwy lub szczęki - implantu / wszczepu w formie tytanowej śruby, która zastępuje korzeń usuniętego zęba.

W chwili obecnej implanty stosowane są nie tylko w przypadkach rozległych zaników i dużych zmian w obrębie podłoża kostnego ale coraz częściej przeprowadza się implantację po utracie pojedynczego zęba w celu zachowania tkanek miękkich i twardych, aby uśmiech był doskonały.

Dziedziną, która umożliwia uzyskanie wspaniałego efektu to implantoprotetyka czyli wszczepienie implantu i odbudowa na nim utraconego zęba z doskonałym efektem estetycznym.

implanty

Długotrwałe badania medyczne przeprowadzane z użyciem implantów dowiodły, że współczynnik powodzenia w przyjęciu implantu wynosi aż 98%.

Wszczepianie implantów w krótkim czasie po utracie naturalnych zębów jest bardzo korzystne pod wieloma względami:

  • zapobiega utracie tkanek miękkich i twardych,
  • zapewnia optimum estetyki i funkcji,
  • skraca proces leczenia pacjenta,
  • daje 98% powodzenia leczenia.

Takie powodzenie zawdzięczamy tytanowi oraz technologiom, które używane są przy produkcji implantów. Bardzo ważną rolę odgrywa rodzaj powierzchni jaki jest stosowany do implantów, które wszczepiamy.