Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Poprawa jakości diagnostyki oraz rozszerzenie oferty usługowej Medcom Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej aparatury oraz oprogramowania” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

Klikając ściągniesz dokumenty:

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 008/2016 Dostawa myjni czyszcząco-dezynfekującej

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 009/2016 Dostawa unitu stomatologicznego

 

 

Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – informujemy o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego w ramach projektu „Poprawa jakości diagnostyki oraz rozszerzenie oferty usługowej Medcom Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej aparatury oraz oprogramowania” planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje; Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP 

Klikając ściągniesz dokumenty:

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 001/2016 Dostawa unitu stomatologicznego

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 002/2016 Dostawa tomografu 3D

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 003/2016 Dostawa myjni czyszcząco-dezynfekującej

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 004/2016 Dostawa defibrylatora

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 005/2016 Dostawa komputera serwerowego

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 006/2016 Dostawa fotometru do szybkiej diagnozy

Informacja o rozsztrzygnięciu zapytania ofertowego NR 007/2016 Oprogramowanie dla gabinetów medycznych Informacja- 1    Informacja 2