Dr Jerzy Mazurec

Dr Jerzy Mazurec

Lekarz dentysta, specjalista w zakresie
implantologii, sterowanej regeneracji kości i
stomatologii ogólnej.
Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym we
Wrocławiu w 1992 roku.
Od 1993 roku prowadzi własną praktykę
dentystyczną wraz ze swoją żoną skupianą na
leczeniu estetycznym, ortodontycznym i
implantologii.
W roku 2009 ukończył Curriculum of Oral
Implantology na Uniwersytecie Goethego we
Frankfurcie
2010-2015 biegły sądowy z zakresu implantologii i implantoprotetyki.
W 2012 ukończył studia podyplomowe uzyskując tytuł “Master of Science in Oral
Implantology” na Uniwersytecie im. W.Goethego we Frankfurcie.
Jest członkiem:
– European Association of Dental Implantology (EDI)
– Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej ( OSIS)
– Polska Akademia Stomatologii Estetycznej (PASE)
– Implant Masters Poland